અમેરિકામાં 5 પોલીસ કર્મીઓએ અશ્વેત યુવકની કરી હત્યા: બેદરકારીથી ડ્રાઈવિંગ કરવાના મામલે યુવકને લાતો મારી, કરંટ આપી કર્યો ટોર્ચર

અમેરિકામાં 5 પોલીસ કર્મીઓએ અશ્વેત યુવકની કરી હત્યા: બેદરકારીથી ડ્રાઈવિંગ કરવાના મામલે યુવકને લાતો મારી, કરંટ આપી કર્યો ટોર્ચર