વિદેશ

[video src="https://safal24.com/wp-content/uploads/2023/11/Israel-Hamas-War-Palestinian-President-Mahmoud-Abbas-convoy-attacked-in-West-Bank.mp4" /]

Israel Hamas War: પેલેસ્ટિનિયન રાષ્ટ્રપતિના કાફલા પર જાનલેવા હુમલામાં એક બોડીગાર્ડનું મોત, ‘સન્સ ઓફ અબુ જંદાલ’ ગ્રુપે લીધી જવાબદારી, વીડિયો વાયરલ