ફિલ્મ રીવ્યુ ‘કુત્તે’: અર્જુન કપૂરનું જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ પરંતુ કોઈપણ લૉજિક વિનાની સ્ટોરી

ફિલ્મ રીવ્યુ ‘કુત્તે’: અર્જુન કપૂરનું જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ પરંતુ કોઈપણ લૉજિક વિનાની સ્ટોરી