મહારાષ્ટ્રમાં નાસિક હાઈવે પર ટ્રક અને બસ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત, 10ના લોકો મોત, શિરડી સાઈ બાબાના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા યાત્રીઓ

મહારાષ્ટ્રમાં નાસિક હાઈવે પર ટ્રક અને બસ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત, 10ના લોકો મોત, શિરડી સાઈ બાબાના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા યાત્રીઓ