ફ્રેડી ટીઝર રીલીઝ: દિવસે ડેન્ટીસ્ટ અને રાત્રે ખૂની અંદાજમાં જોવા મળ્યો કાર્તિક આર્યન, 2 ડિસેમ્બરથી હોટસ્ટાર પર થશે સ્ટ્રીમ