25000 રૂપિયામાં શરુ થયું ઇલેક્ટ્રિક કાર Citroen eC3 નું બુકિંગ, આવતા મહિને થશે લોન્ચ

25000 રૂપિયામાં શરુ થયું ઇલેક્ટ્રિક કાર Citroen eC3 નું બુકિંગ, આવતા મહિને થશે લોન્ચ