બોલિવૂડ અભિનેત્રી ઝરીન ખાન વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ; ઈવેન્ટમાં હાજરી ન આપવા બદલ કંપનીની ફરિયાદ પર કોર્ટના આદેશ

બોલિવૂડ અભિનેત્રી ઝરીન ખાન વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ; ઈવેન્ટમાં હાજરી ન આપવા બદલ કંપનીની ફરિયાદ પર કોર્ટના આદેશ