યુનાઇટેડ વર્લ્ડ રેસલિંગે ભારતને આપ્યો મોટો ઝટકો, ભારતીય કુશ્તીસંઘ WFIનું સભ્યપદ સસ્પેન્ડ; રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા માટે કોઈ ચૂંટણી ના થવાના કારણે લેવાયો નિર્ણય

યુનાઇટેડ વર્લ્ડ રેસલિંગે ભારતને આપ્યો મોટો ઝટકો, ભારતીય કુશ્તીસંઘ WFIનું સભ્યપદ સસ્પેન્ડ; રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા માટે કોઈ ચૂંટણી ના થવાના કારણે લેવાયો નિર્ણય