વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની સતત પાંચમી જીત, ગુજરાત જાયન્ટ્સને 55 રને હરાવ્યું; નેતાલી સીવર અને હેલી મેથ્યૂઝે ઝડપી 3-3 વિકેટ

વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની સતત પાંચમી જીત, ગુજરાત જાયન્ટ્સને 55 રને હરાવ્યું; નેતાલી સીવર અને હેલી મેથ્યૂઝે ઝડપી 3-3 વિકેટ