વુમન્સ પ્રીમિયર લીગમાં બેંગ્લોરની સતત પાંચમી હાર: દિલ્હી કેપિટલ્સની 6 વિકેટે જીત, પ્લેઓફમાંથી RCB લગભગ બહાર

વુમન્સ પ્રીમિયર લીગમાં બેંગ્લોરની સતત પાંચમી હાર: દિલ્હી કેપિટલ્સની 6 વિકેટે જીત, પ્લેઓફમાંથી RCB લગભગ બહાર