જુનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત પર પ્રતિ કલાક 100 કીમીની જડપે ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન, રોપ વે સેવા બંધ

જુનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત પર પ્રતિ કલાક 100 કીમીની જડપે ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન, રોપ વે સેવા બંધ