બિહાર પોલીટીક્સ: નીતીશ કુમારનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- ‘મરી જઈશ પણ બીજેપી સાથે ક્યારેય નહિ જોડાવું, તેમણે લાલુપ્રસાદને પણ ફસાવ્યા છે’

બિહાર પોલીટીક્સ: નીતીશ કુમારનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- ‘મરી જઈશ પણ બીજેપી સાથે ક્યારેય નહિ જોડાવું, તેમણે લાલુપ્રસાદને પણ ફસાવ્યા છે’