પેશાવર મસ્જિદ બ્લાસ્ટ પર પાકિસ્તાનના ડિફેન્સ મીનીસ્ટર ખ્વાજા આસિફે કહ્યું- ‘અમે આતંકનું બીજ વાવ્યું, હવે સુધરવાની જરૂર, ભારતમાં આવા હુમલા નથી થતા’

પેશાવર મસ્જિદ બ્લાસ્ટ પર પાકિસ્તાનના ડિફેન્સ મીનીસ્ટર ખ્વાજા આસિફે કહ્યું- ‘અમે આતંકનું બીજ વાવ્યું, હવે સુધરવાની જરૂર, ભારતમાં આવા હુમલા નથી થતા’