RSS ચીફ મોહન ભાગવતે કર્યું ‘સામવેદ’ના ઉર્દૂ અનુવાદનું લોકાર્પણ, કહ્યું- ‘પૂજા કરવાની રીત જુદી જુદી પણ બધાનો ઈરાદો તો એક, લડવું ન જોઇએ’

RSS ચીફ મોહન ભાગવતે કર્યું ‘સામવેદ’ના ઉર્દૂ અનુવાદનું લોકાર્પણ, કહ્યું- ‘પૂજા કરવાની રીત જુદી જુદી પણ બધાનો ઈરાદો તો એક, લડવું ન જોઇએ’