ગઈકાલે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે પડ્યો પોણો ઈંચ વરસાદ, AMCની પ્રિ- મોન્સૂન કામગીરીના ઉડ્યા ધજાગરા, અનેક જગ્યાએ ભરાયા પાણી

ગઈકાલે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે પડ્યો પોણો ઈંચ વરસાદ, AMCની પ્રિ- મોન્સૂન કામગીરીના ઉડ્યા ધજાગરા, અનેક જગ્યાએ ભરાયા પાણી