કાશ્મીર ફાઇલ્સના ડાયરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રીએ કરી નવી ફિલ્મ ‘The Vaccine War’ ની જાહેરાત, રિલીઝ કર્યું પોસ્ટર

કાશ્મીર ફાઇલ્સના ડાયરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રીએ કરી નવી ફિલ્મ ‘The Vaccine War’ ની જાહેરાત, રિલીઝ કર્યું પોસ્ટર