બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક, વિનેશ ફોગાટ જેવા કુસ્તીબાજોએ રેસલિંગ ફેડરેશન વિરુદ્ધ કર્યું પ્રદર્શન; પ્રમુખ બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ પર લગાવ્યો યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ

બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક, વિનેશ ફોગાટ જેવા કુસ્તીબાજોએ રેસલિંગ ફેડરેશન વિરુદ્ધ કર્યું પ્રદર્શન; પ્રમુખ બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ પર લગાવ્યો યૌન ઉત્પીડનનો આરોપ