પૂર્વ CM વિજય રૂપાણી અને પૂર્વ ડેપ્યૂટી CM નીતિન પટેલ નહિ લડે ચૂંટણી, પોતે જ કરી મોટી જાહેરાત

પૂર્વ CM વિજય રૂપાણી અને પૂર્વ ડેપ્યૂટી CM નીતિન પટેલ નહિ લડે ચૂંટણી, પોતે જ કરી મોટી જાહેરાત