ભાગેડુ વિજય માલ્યાને વધુ એક ઝટકો! સુપ્રીમ કોર્ટમાં વકીલે  કેસ લડવાનો ઇનકાર કરતા કહ્યું- માલ્યા ઘણા સમયથી સંપર્કમાં નથી

ભાગેડુ વિજય માલ્યાને વધુ એક ઝટકો! સુપ્રીમ કોર્ટમાં વકીલે કેસ લડવાનો ઇનકાર કરતા કહ્યું- માલ્યા ઘણા સમયથી સંપર્કમાં નથી