વિકી કૌશલ અને કિયારા અડવાણીની ફિલ્મ ‘ગોવિંદા નામ મેરા’ થીયેટર નહિ પણ સીધી OTT પર થશે રિલીઝ

વિકી કૌશલ અને કિયારા અડવાણીની ફિલ્મ ‘ગોવિંદા નામ મેરા’ થીયેટર નહિ પણ સીધી OTT પર થશે રિલીઝ