અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા વખતે રામના રાજયાભિષેક જેવો માહોલ સર્જાશે; ઉદઘાટન પ્રસંગે દેશ-વિદેશમાંથી લાખો રામભકતો રહશે હાજર

અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા વખતે રામના રાજયાભિષેક જેવો માહોલ સર્જાશે; ઉદઘાટન પ્રસંગે દેશ-વિદેશમાંથી લાખો રામભકતો રહશે હાજર