ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન મુરલી વિજયે કરી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લેવાની જાહેરાત, 2018માં રમી હતી છેલ્લી મેચ

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન મુરલી વિજયે કરી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લેવાની જાહેરાત, 2018માં રમી હતી છેલ્લી મેચ