TC નંબર સિસ્ટમને દૂર કરાઇ: હવેથી ગુજરાતમાં નવું વાહન નંબર પ્લેટ લાગ્યા બાદ જ મળશે, ડીલરોને સોંપી નંબર પ્લેટ લગાવવાની જવાબદારી

TC નંબર સિસ્ટમને દૂર કરાઇ: હવેથી ગુજરાતમાં નવું વાહન નંબર પ્લેટ લાગ્યા બાદ જ મળશે, ડીલરોને સોંપી નંબર પ્લેટ લગાવવાની જવાબદારી