ગુજરાતના સૌથી લાંબા શહેરી બ્રિજનું લોકાર્પણ: સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલેના હસ્તે વડોદરામાં 3.5 કિમીના ‘અટલ બ્રિજ’ને ખુલ્લો મુકાયો, 4 મિનિટમાં જ ગેંડા સર્કલથી મનીષા ચોકડી પહોંચી જવાશે

ગુજરાતના સૌથી લાંબા શહેરી બ્રિજનું લોકાર્પણ: સીએમ ભુપેન્દ્ર પટેલેના હસ્તે વડોદરામાં 3.5 કિમીના ‘અટલ બ્રિજ’ને ખુલ્લો મુકાયો, 4 મિનિટમાં જ ગેંડા સર્કલથી મનીષા ચોકડી પહોંચી જવાશે