ઇન્ડિયા-ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ઓપનીંગ બેટ્સમેન વગર ભારત પહોચી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ, ઉસ્માન ખ્વાજાને હજુ સુધી નથી મળ્યા ભારતના વિઝા

ઇન્ડિયા-ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ઓપનીંગ બેટ્સમેન વગર ભારત પહોચી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ, ઉસ્માન ખ્વાજાને હજુ સુધી નથી મળ્યા ભારતના વિઝા