જાસૂસી બલૂનને લઈ તનાવ વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બિડેનની ચીનને ધમકી, કહ્યું- ‘અમેરિકાના સાર્વભૌમત્વની સુરક્ષા માટે ચીન વિરુદ્ધ પગલાં લેવાથી પાછળ નહિ હટીએ’

જાસૂસી બલૂનને લઈ તનાવ વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બિડેનની ચીનને ધમકી, કહ્યું- ‘અમેરિકાના સાર્વભૌમત્વની સુરક્ષા માટે ચીન વિરુદ્ધ પગલાં લેવાથી પાછળ નહિ હટીએ’