મોરબી દુર્ઘટના પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડેને ટ્વીટ કરી દુઃખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું, ‘અમે ભારત અને ગુજરાતના લોકોની સાથે’

મોરબી દુર્ઘટના પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડેને ટ્વીટ કરી દુઃખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું, ‘અમે ભારત અને ગુજરાતના લોકોની સાથે’