ડ્રેસિંગ સેન્સથી ફેમસ થયેલ ઉર્ફી જાવેદે કેસેટ રીલથી ડ્રેસ બનાવ્યો અને પહેર્યો; વાયરલ વીડિયોએ ખેંચ્યું લોકોનું ધ્યાન