ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહની શરૂઆત વંદેમાતરમથી થતા AIMIMના પાર્ષદોએ કર્યો વિરોધ, ઉશ્કેરાયેલા બીજેપી કાર્યકર્તાઓએ ઉભા થવાનું કહેતા થઈ મારામારી

ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહની શરૂઆત વંદેમાતરમથી થતા AIMIMના પાર્ષદોએ કર્યો વિરોધ, ઉશ્કેરાયેલા બીજેપી કાર્યકર્તાઓએ ઉભા થવાનું કહેતા થઈ મારામારી