ઉપેન્દ્ર કુશવાહાએ સીએમ નીતીશ કુમાર સામે રાખી નવી શરત, કહ્યું- ‘તેજસ્વી યાદવને JDUની કમાન આપવાની ના પાડો, હું વિદ્રોહ છોડી દઈશ’

ઉપેન્દ્ર કુશવાહાએ સીએમ નીતીશ કુમાર સામે રાખી નવી શરત, કહ્યું- ‘તેજસ્વી યાદવને JDUની કમાન આપવાની ના પાડો, હું વિદ્રોહ છોડી દઈશ’