ઉત્તર પ્રદેશમાં વિધાન પરિષદની 5 બેઠકો માટે થયેલી ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલુ, સમાજવાદી પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર

ઉત્તર પ્રદેશમાં વિધાન પરિષદની 5 બેઠકો માટે થયેલી ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલુ, સમાજવાદી પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર