9 ફેબ્રુઆરીએ રાજસ્થાનના ખિંવસર કિલ્લામાં થશે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની પુત્રી શેનેલના લગ્ન; આજે મહેંદી, હલ્દી અને મ્યુઝિકલ નાઇટનું આયોજન

9 ફેબ્રુઆરીએ રાજસ્થાનના ખિંવસર કિલ્લામાં થશે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની પુત્રી શેનેલના લગ્ન; આજે મહેંદી, હલ્દી અને મ્યુઝિકલ નાઇટનું આયોજન