રશિયા સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે યુક્રેનની રાજધાની કિવ પાસે હેલિકોપ્ટર અકસ્માત, 3 મંત્રીઓ સહિત 18 લોકોના મોત

રશિયા સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે યુક્રેનની રાજધાની કિવ પાસે હેલિકોપ્ટર અકસ્માત, 3 મંત્રીઓ સહિત 18 લોકોના મોત