બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકનો ટેક્સ હેરાફેરી કેસમાં મોટો નિર્ણય, કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના ચેરમેન નદીમ ઝહાવીને પદ પરથી હટાવ્યા

બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકનો ટેક્સ હેરાફેરી કેસમાં મોટો નિર્ણય, કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના ચેરમેન નદીમ ઝહાવીને પદ પરથી હટાવ્યા