શિવસેના પ્રમુખ અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- ‘ભાજપ તેની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવા દેશમાં કરાવી શકે છે કોમી રમખાણો’

શિવસેના પ્રમુખ અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- ‘ભાજપ તેની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવા દેશમાં કરાવી શકે છે કોમી રમખાણો’