31 ઓક્ટોબરથી નવા ટ્રેક પર દોડશે ઉદયપુર-અમદાવાદ ટ્રેન, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અસારવા રેલ્વે સ્ટેશનથી બતાવશે લીલી ઝંડી

31 ઓક્ટોબરથી નવા ટ્રેક પર દોડશે ઉદયપુર-અમદાવાદ ટ્રેન, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અસારવા રેલ્વે સ્ટેશનથી બતાવશે લીલી ઝંડી