જમ્મુ કાશ્મીરના બડગામમાં સુરક્ષાદળોને મળી મોટી સફળતા, એન્કાઉન્ટરમાં રાજૌરી હિંદુઓના હત્યાકાંડમાં સામેલ 2 આતંકવાદીઓ ઠાર

જમ્મુ કાશ્મીરના બડગામમાં સુરક્ષાદળોને મળી મોટી સફળતા, એન્કાઉન્ટરમાં રાજૌરી હિંદુઓના હત્યાકાંડમાં સામેલ 2 આતંકવાદીઓ ઠાર