TVS Zepplin R
TVS Zepplin R
TVS Zepplin R

ક્રુઝર સ્ટાઈલ અને હેન્ડલેમ્પમાં કેમેરા સાથે માર્કેટમાં ધૂમ મચાવવા આવી રહી છે TVS Zeppelin R; કિંમત રૂ. 1.50 લાખમાં ટૂંક સમયમાં થશે લોન્ચ