પેશાવર મસ્જિદ બ્લાસ્ટ પછી પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં ફરી આતંકી હુમલો, હેવી હથિયારોથી લેસ 25 આતંકવાદીઓએ પોલીસ સ્ટેશન પર કર્યો હુમલો

પેશાવર મસ્જિદ બ્લાસ્ટ પછી પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં ફરી આતંકી હુમલો, હેવી હથિયારોથી લેસ 25 આતંકવાદીઓએ પોલીસ સ્ટેશન પર કર્યો હુમલો