3 રાજ્યોમાં ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત: ત્રિપુરામાં 16 ફેબ્રુઆરી, મેઘાલય-નાગાલેન્ડમાં 27 ફેબ્રુઆરીએ થશે વોટિંગ; બધાનું રિઝલ્ટ 2 માર્ચે થશે જાહેર

3 રાજ્યોમાં ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત: ત્રિપુરામાં 16 ફેબ્રુઆરી, મેઘાલય-નાગાલેન્ડમાં 27 ફેબ્રુઆરીએ થશે વોટિંગ; બધાનું રિઝલ્ટ 2 માર્ચે થશે જાહેર