કાલથી શરુ થતી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સીરીઝમાં ભારત 3-0 થી જીતશે તો T20 બાદ  ODIમાં પણ બની જશે વિશ્વની નંબર વન ટીમ

કાલથી શરુ થતી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સીરીઝમાં ભારત 3-0 થી જીતશે તો T20 બાદ ODIમાં પણ બની જશે વિશ્વની નંબર વન ટીમ