વિપક્ષને એકજૂટ કરવાના અભિયાનથી અલગ થયા મમતા બેનરજી, કહ્યું- ‘2024 લોકસભાની ચૂંટણી એકલા લડશે TMC, અમારું ગઠબંધન જનતા જોડે છે’

વિપક્ષને એકજૂટ કરવાના અભિયાનથી અલગ થયા મમતા બેનરજી, કહ્યું- ‘2024 લોકસભાની ચૂંટણી એકલા લડશે TMC, અમારું ગઠબંધન જનતા જોડે છે’