કોવિડ સંકટ વચ્ચે ચીન બિંદાસ્ત: નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા હજારો લોકોની ભીડ ઊમટી પડી હતી