ભારતમાં લોન્ચ થઇ નવી થર્ડ જનરેશન બીએમડબલ્યુ X1, કિંમત 45.90 લાખ રૂપિયાથી શરુ

ભારતમાં લોન્ચ થઇ નવી થર્ડ જનરેશન બીએમડબલ્યુ X1, કિંમત 45.90 લાખ રૂપિયાથી શરુ