આજે સાંજે 7 વાગે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની છેલ્લી નિર્ણાયક T20 મેચ, બ્લેકમાં ટિકિટ વેચનારને પોલીસે દબોચ્યા

આજે સાંજે 7 વાગે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની છેલ્લી નિર્ણાયક T20 મેચ, બ્લેકમાં ટિકિટ વેચનારને પોલીસે દબોચ્યા