હાર્દિક પંડ્યાનો ગજબ કોન્ફિડન્સ: કહ્યું- ‘મેં દબાણનો સામનો કરવાની ક્ષમતા વિકસાવી છે, હવે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ભૂમિકા ભજવવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી’

હાર્દિક પંડ્યાનો ગજબ કોન્ફિડન્સ: કહ્યું- ‘મેં દબાણનો સામનો કરવાની ક્ષમતા વિકસાવી છે, હવે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ભૂમિકા ભજવવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી’