કોરોના વાયરસના કહેર વચ્ચે ચીનને વધુ એક ઝટકો, USની સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક કંપની ટેસ્લાએ ચીનમાં બંધ કર્યું ઉત્પાદન

કોરોના વાયરસના કહેર વચ્ચે ચીનને વધુ એક ઝટકો, USની સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક કંપની ટેસ્લાએ ચીનમાં બંધ કર્યું ઉત્પાદન