જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજૌરીમાં સુરક્ષાદળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ; એક આતંકવાદી ઠાર, એક જવાન શહીદ અને આર્મી ડોગનું મોત

જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજૌરીમાં સુરક્ષાદળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ; એક આતંકવાદી ઠાર, એક જવાન શહીદ અને આર્મી ડોગનું મોત