ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં 5 દિવસમાં બીજી વખત થયો હિન્દુ મંદિર પર હુમલો, ખાલિસ્તાન સમર્થકોએ તોડફોડ કરી લખ્યા ભારત વિરોધી લખાણ

ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં 5 દિવસમાં બીજી વખત થયો હિન્દુ મંદિર પર હુમલો, ખાલિસ્તાન સમર્થકોએ તોડફોડ કરી લખ્યા ભારત વિરોધી લખાણ