આંધ્ર પ્રદેશમાં TDP પાર્ટીના નેતા ચંદ્રબાબુ નાયડુના રોડ શો દરમિયાન નાસભાગમાં 7 લોકોના મોત, મૃતકોના પરિવારજનોને 10 લાખની આર્થિક સહાયની જાહેરાત

આંધ્ર પ્રદેશમાં TDP પાર્ટીના નેતા ચંદ્રબાબુ નાયડુના રોડ શો દરમિયાન નાસભાગમાં 7 લોકોના મોત, મૃતકોના પરિવારજનોને 10 લાખની આર્થિક સહાયની જાહેરાત